Du*ng` bun` nu*a~ nha Koj`

Koj` a`,L bjk jo*` da^y Koj` ra^t’ bun` va` tuye^t vong nhu*ng hay~ co^’ gang’ le^n nhe’,co^’ gang’ vj` chjnh’ mjnh`.Ne^u’ mun’ khoc’ thj` cu*’ khoc’ du*ng` co^’ kjm` nen’,hay~ nho*’ ra(ng’ ko aj co’ the^? kj`m nen’ cam? xuc’ cua? mjnh` qua’ la^u.Koj` cu*’ lam ba^t’ cu*’ vje^c j ma` Koj` cho la` dung’,hay~ du*ng` de^? y’ de^n’ nhu*ng~ lo*j` moj ngu*o*j` xung wanh noj,hay~ la` chjnh mjnh` du` chj? 1 la^n` tho^j.Hay~ khoc nhu* chu*a bao jo*` du*o*c khoc’.

Koj` tu*ng` noj’ ra(ng “nhje^u` ngu*o*j` ao u*o*c’ du*o*c nhu* L ma` ko du*o*c da^y’ “.Phaj?,L  co^ng nha^n ra(ng` jo*` da^y L dang ra^t’ hanh phuc nhu*ng Koj` bjk ro^j` da^y’,de^? du*o*c nhu* ba^y jo*` thj` L da~ phaj? chju bao dau kho^?,da~ phaj? bao la^n` ro*j nu*o*c’ ma(t’ va` ja^t mjnh` ngay trong nhu*ng~ ja^c’ ngu? tu*o*ng’ ra(ng` ye^n bjnh` nha^t’.Hay~ co^’ ga(ng’ le^n,ngu*o*j` ta thu*o*ng` noj’ ” Sau co*n mu*a tro*j` laj sang’ ” ma`.Chj? ca^n` vu*o*t qua du*o*c ro^j` thj` sau nay` se~ cam? tha^y’ kje^n cu*o*ng` ho*n da^y’.

L noj’ tha^t nhj`n be^` ngoaj` Koj` co’ ve? cu*ng’ ra(n’ the^’ tho^j chu*’ tha^t ra co’ khj con` ye^u’ duo^j’ ho*n ca? L .Jo*` da^y L cha? bjk lam` j` cho Koj` bo*t’ buo^n` cA?,chj bje^t’ vjk vaj` dong` an uj? Koj` the^’ nay` tho^j,mong ra(ng` Koj` se~ so*m’ vu*o*t qua chuye^n nay` nhe’.Con` ra^t nhie^u` ngu*o*j` wan ta^m va` luo^n o*? be^n canh Koj` da^y’.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s