To My Darling __

Ai Lo*p’ ziu

Da~ ra^t’ nhju` la^n` em mun’ het’ le^n ca^u noj’ do’ tha^t to cho cA? the^’ jo*i’ du*o*c bjk em iu anh nhu*o*ng` nao`.Anh la` ngu*o*j` da^u` tie^n ma` em noj’ iu (ko tinh’ mama va` papa cua? em a` nha).Nu ho^n da^u` tie^n em da~ trao anh,nhu*ng~ lo*j` iu thu*o*ng cua? em cung~ trao anh.Ta^t’ ca? nhu*ng~ j cua? em  de^u` thuo^c ve^` anh va`em mong ra(ng` anh cung~ nghj~ va^y.

 

Anh co’ bjk ra(ng` em da~ cam? do^ng nhu*o*ng` nao khj nghe anh noj’ ra(ng` anh so* ma^’t em,anh co’ hie^u? die^u` ma` em lun  lo so* la ma^t’ anh hok bo*j? em hie^u? ra(ng` ko chj? co’ 1 minh` em “ye^u” anh ma` con` co’ nh*ng~ ngu*o*j` kon gaj’ #.Em so* ra(ng` 1 ngay` nao` do’ anh se~ hok iu em nu*a~ va` dj theo 1 ngu*o*j` nao` do’.Nhu*ng em luo^n tjn tu*o*ng? vao` anh va` vao` ta^t’ca? nhu*ng~ lo*j` anh noi vo*j’ em bo*j? anh hok bao jo*` noj’ do^j’em da^u nhj?,phaj? hok anh ye^u

.

 

 

Anh noj’ ra(ng` anh cha^p’ nha^n tu*` bo? cA? ja djnh` chj? vj` em,anh noj’ ra(ng` ne^u’ anh  phan? bo^j em thj` em cu*’ gie^t’ anh dj,nhu*ng~ lo*j` noi’ do’ em hok bao jo*` we^n.Nhu*ng anhye^n ta^m dj,khj anh phan? bo^j em em se~ hok bao jo*` gie^t’ anh da^u,em hok nhu*K ,ne^u’ mo^t ngay` nao` do’ anh phan? bo^j em,phan? bo^j laj nhu*ng~ lo*j` ye^u  thu*o*ng anh trao cho em thj` em se~ chj? ” ha^n” anh ma` thoaj.Em se~ ha^n anh suo^t’ cA? cuo^c do*j` em lun doa’.

 

Da~ co’ luc’  anh hoj? em ra(ng` ne^u’ anh che^t’ dj em co’ laY^’ ngu*o*j` # hok,em tra? lo*j` la` hok bao jo*` vj` ne^u’ mo^t maj nay` anh co’  che^t’ thj` em cung~ se~ dj theo anh lun,chung’ ta se~ cung` cu*o*j’ nhau o*? be^n kja the^’ joi*’ nha’

.Em ye^u anh nhju` lam’,ye^u anh ho*n ba^t’ ky` ai tre^n the^’ jo*j’ nay`,em hok ca^n` j cA? chj?ca^n` 1 mjnh` anh ma` thoai.Anh co’ hie^u? ra(ng` de^? noj’ ra 3  chu*~ “em ye^u anh” kho’ de^n’ the^’ nao` hok bo*j? ba chu*~ do’ no’ cu*c ky` nga(n’ gon va` do*n jan? nhu*ng cu*c ky` co’ y’ nghia~ do^j’ vo*j em.Em hok bao jo*` noj’ ra 3 tu*` do’ mo^t cach’ de^~  dang` va` wa’ nhju` bo*j? 3 chu*~ do’ hok he^` re? chut’ nao`,dung’ hok anh.Nhu*ng cho du` the^’ nao` dj ch(ng nu*a~ thj` em va^n~ mun’ het’ le^n ra(ng ` em ye^u anh nhie^u` la(m’..

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s