Ham~………………….

Ngay`j` ma` bu*c mjnh`,mo*j’ sang’ so*m’ ra ma` chj? toan` ga(p chuye^n xuj xeo? ko ha`,de^n’la` ghet’ >___<.Da~ co^’ dj so*m’ ruj` ma` va^n~ ga(p caj’ kon pjkachu da^y’ hu*` hu*`

.Qua^n` the^’ nay` ma`kon` ke^u la`po’.co’ ma`po’ caj’da^u` pa` thj` co’

,bjk nha` tuj xa la(m’ hok ma`doj` ve^` thay wa^n` ha?.Dje^n jo^`,caj’tru*o*ng` nay` ko con` j` ma`de^? noj’,quye^t’ ta^m bje^n’ than`h caj’ tru*o*ng` nha` we^ nha^t’ caj’ da^t’ hn nay` da^y’ ha?,the^’ thj`ma^y’ o^ng pa` ve^` we^ ma` ja(y ma^y’ du*a’ cha^n da^t’ ma(t’ toet’ nah’.Nao` la` ca^m’ wa^n` po’,nao` la`ca^m’ deo tuj’ mau`me`,kon traj ko du*o*c vuo^t’ keo,ke^? ca? da^u` co’ du*ng tu* nhje^n thj` cung~ co^’ ma` lam` cho no’ xep xuo^ng’ kon gaj’ huj` tru*o*c’ toc’ da`j ko buo^c cung~ ghi te^n,de^n’ khj co’ mo^t’ toc’ nga(n’ thj` cung~ ra the^m caj’ lua^t “ca^m’ kon gaj’ de^? toc’ wa’ nga(m’ “,da~ va^y con` bu*a ho*n la`ca^m’ kon gaj’ ma(c ao’ …..ma` buo^c da^y o*? co^?

O* hay,ma^y’ caj’ da^y’ co’ lje^n wan j` de^n’ hoc hanh` a`,the^’ ma^y’ o^ng pa` nghj~ ra(ng` cu*’ du*a’ nao` an ma(c nha` we^ and ma(t ngu ngu thj` hoc joi?,con` cu*’ du*a’ nao` ma` teen mo^t tj’,sanh` die^u mo^t chut’ thj` de^u` hoc ngu a`

.Saj la^m`,wa’ saj la^m`,the^’ thj` cac’ cuo^c thj hoa ha^u chj? danh cho nhu*ng~ du*a’ ngu thoaj,nhj?.Hay cac’ o^ng cac’ pa` so* chung’ no’ an ma(c wa^n` ao’ po’da^u` toc’ dep thj` chung’ no’ ye^u so*m’ and lam`tro` j`do^` baj. ha?,nay` nhe’ mo^t khj da~ muo^n’ thj` cu*’ nha^t’ thje^t’ phaj? ye^u trong tru*o*ng` a` va` ve^` caj’ vu ao’ ….. cua? kon gaj’ e^’,so* chung’no’ ko*j? cua? nhau hay sao ma` ca^m’ ko buo^c da^y o*? co^? va^y thj` tuj noj’ lun la` co’ buo^c da^y o*? co^? hay ko thj` va^n~ ko*j? du*o*c tuo^t’,cho du` co’ma(c ao’ = sa(t’.

Ve^` sau ma`co’ kon thj` tuj the^` ko bao jo*` cho kon tuj vao` hoc caj’ tru*o*ng` nay`,saj la^m` lo*n’ nha^t’ trong do*j`la` vao` da^y hoc

huuuuuuuuuuu.Ta^t’ ca? la` chj? taj caj’ kon pjkachu kja` de^` ra ma^y’ caj’ lua^t na`y,ne^u’ ko thj` hoc sjnh da^u phaj? kho^? nhu* za^y`,sao pa`ko nghj? quach’ no’ cho roai`.Dung’ tha^t la`de^n’ fat’ dje^n vo*j’ caj’ t ru*o*ng` nay`

BUC XUC
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s