Taj sao???

Kon ngu*o*j` cho du` co’ to^t’ de^n’ ma^y’,trong sang’ de^n’ ma^y’ thj` cung~ co’ su* do^’ ky va` ich’ ky? bo*j? da~ la` kon ngu*o*j` thj` hok aj hoan` hao? ca?.Nha^’t la` vo*j’ kon gaj’,long` do^’ ky laj lo*n’ ho*n ba^t’ cu*’ loaj` sjnh va^t nao`.Tie^c’ thay tuj laj la` kon gaj’…

Nhie^u` luc’ nhjn` ngu*o*j` # ruj` nhjn` laj chjnh’ mjnh`, tu* hoi? sao o^ng tro*j` ba^t’ co^ng de^n’ va^y.Co’ ngu*o*j` co’ moj thu*’ ma` tuj mo* u*o*c’,trong khj do’ chj? la` nhu*ng~ die^u` do*n jan? nha^t’,va^y ma` tuj cung~ hok the^? co’ du*o*c nah` sao.Ja djnh` tuj hok jau` co’,cung~ cha(ng? co’ qua’ nhie^u` ban be` de^? luc nao` cung~ co’ the^? ta^m su*,de^? nha^n duoc lo*j` an uj?.Cung~ hok the^? vo^ tu* de^? ma` de^~ dang` khoc’ to va` cu*o*j` tha^t lo*n’ nhu* ngu*o*j` khac’.Nhie^u`luc’ tuj chj? u*o*c’ khi mjnh` khoc’ co’ the^?thanh` tie^ng’ de^? cho ngu*o*j` khac’ bjk,de^? cho ngu*o*j` khac’ wan ta^m,nhu*ng tha^t tie^c’ khj tuj khoc’ tuj chj? jm la(ng va` co^’ ga(ng` kjm` nen’ laj.Du*o*ng` nhu* no’ da~ tro*? thanh` thoj’ wen,vj` va^Y ke^? cA? co’ the^? ban dnag ngo^j` canh to^j nhu*ng ban cung~ hok bjk ra(ng` tuj dang khoc’ ne^u’ nhu* ban hok nhjn` vao` chjnh’ do^j ma(t’ cua? to^j.Thu*’ duy nha^t’ to^j co’ ma` to^j cam? thay’ quy’ ja’ nha^y’,hok co’ j danh’ do^j? du*o*c do’ chjnh’ la` ngu*o*j` ma` to^j ye^u.Nhu*ng tha^t dang’ tie^c’ ra(ng` to^j laj hok the^? mang laj hanh phuc’ cho ngu*o*j` do’,phaj? cha(ng vj` to^j qua’ vo^ dung,chj? co’ the^? du*a da^~m vao` ngu*o*j` # chu*’ ngu*o*j` # hok the^? du*a vao` to^j.

Tuj ghen tj vo*j’ ngu*o*j` khac’,khj nhjn` ho cu*o*j`,ho hanh phuc’ trong long` tuj laj trao` da^ng mo^t cam? jac’ la lung`.Tuj ghen tj chu*’ hok ghen ghe’t ho,tuj chj? tu* hoj? vo*j’ mjnh` ra(ng` “t aj sao mjnh` hok du*o*c nhu* va^y nhj? “.Tuj co’ the^? dau kho^?,co’ the^? chju moj thu*’ de^? du*o*c nhjn` tha^y’ ngu*o*j` to^j ye^u du*o*c hanh phuc’ nhu*ng nhu*ng~ j to^j lam` laj chj mang laj ba^t’ hanh cho ngu*o*j` do’.Ne^u’ hok co’ to^j thj` ” anh” sE~ hok bao jo*` phaj? ro*j nu*o*c’ ma(t,hok bao jo*` phaj? chju kho^?,chju hy sjnh cA? 1 tu*o*ng laj vj` em.Phaj? cha(ng to^j da~ saj la^m`

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s