Khaj jang? mo*j’…khaj jang? cuo^j’ cung`

Na(m hoc mo*j’…na(m hoc mo*j’ sa(p’ ba(t’ da^u` oj`

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

.Va^y nah` chung’ ta chj? con` mo^t na(m nu*a~ du*o*c hoc vo*j’ nhau thuj

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

.Tho*j` jan tro^j tha^t nhanh,hok cho*` ba^t’ cu*’ mo^t aj cA?

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

.Vu*a` zuj vj` sa(p’ su*a? thoat’ du*o*c canh? hoc sjnh va^t’ va? vj` lo hoc hanh`

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

,nhu*ng co’ le~ lo thj` con` nhie^u` ho*n zuj a’

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

.Lo nhje^u` thu*’ na(m’ ne`,nao` nah` lo ve^` nhu*ng~ do*t thj sa(p’ to*j’ (tuj’ buj lun a’

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

),lo ve^` tu*o*ng laj sau nj`,co’ thj du*o*c daj hoc hok,co’ tjm` du*o*c vie^c lam` hok va` lo nha^t’ la` ve^` chuye^n cua? ca? 2 du*a’ (hok bjk sau nj` ra sao ta

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

).12 na(m hoc hanh` va^t’ va? va` jo*` da^y nah` na(m cuo^j’ cung`…nah` na(m quye^t’ djnh ta^t’ cA?.Tha^y’ nhu*ng~ ngu*o*j` dj tru*o*c’ ngu*o*j` thj` thanh` dat (ngu*o*ng~ mo^ lem’ a’

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

),ngu*o*j` thj va^t’ vA? ma` lo ghe^ hok bjk ve^` sau mjnh` se~ ra sao

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

.

Moj ngu*o*j` uj,ta^t’ cA? moj ngu*o*j` nhu*ng~ ngu*o*j` du*o*c goj la` ban cua? tuj o*j hay~ co^’ ga(ng’ le^n nah’

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

du*ng` co’ wa’ maj? me^ vo*j’ nhu*ng~ tro` cho*j nu*a~, he^t’ na(m naj aj mun’ cho*j j thj` cho*j, hay~ co^’ hoc tha^t to^t’ nhe’ de^? khj chung’ ta sau nj` ga(p laj nhau thj` ta^t’ cA? cung` vuj cu*o*j` nhu* nhu*ng~ ngay hoc sjnh wa.

ju moj ngu*o*j` lem’ a’

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s