No^j~ buo^n` va` nu*o*c’ ma(t’

Dao nj` nhie^u` chuye^n ba^n biu wa’ ne^n hok vjk du*o*c caj’ entry nao` ra ho^n` .

Maj~ de^n’ hum nay mo*j’ co’ tho*j` jan ngo^j` nghj~ laj nhu*ng~ chuye^n da~ xay? ra trong suo^t’ tho*j` jan he` qua.Jo*` thj` ta^t’ cA? cung~ da~ wa nhu*ng nhu*ng~ khj ngo^j` mo^t mjnh` nghj~ laj nhu*ng~ chuye^n do’ hok hie^u? sao nu*o*c’ ma(t’ cu*’ chay?.

Ma(c du` jo*` da^y mjnh` va^n~ hanh phuc ho*n ra^t’ nhiu` ngu*o*j` vj` con` co’ ja djnh`,ban be` va` ngu*o*j` mjnh` iu wi’ nha^t’ o*? be^n canh nhu*ng nhu*ng~ ngu*o*j` do’ nhie^u` luc’ vj` mjnh` ma` ga(p nhie^u` chuye^n ko dang’ co’.Da~ co’ nhu*ng~ luc’ mjnh` vo^ tjnh` lam` mo^t ngu*o*j` nao`do’ phaj? to^n? thu*o*ng,phai? ro*j nu*o*c’ ma(t’ ma chjnh’ mjnh` cung~ hok bjk.Chac’ ha(n? nhu*ng~ luc do’ ngu*o*j` kja phai? ra^t’ cam ghet’ mjnh` .

Mjnh` la` nguye^n nha^n ga^y ra su* dau kho^? cho nhie^u` ngu*o*j`,nhie^u` luc’ nghj~ laj ja’ nhu* mjnh` hok co’ ma(t tre^n the^’ jo*i’ nay` thju hay bjk ma^y’,hok co’ mjnh` moi chuye^n se~ to^t’ ho*n,hok co’ mjnh` cung~ cha(ng? co aj phaj? buo^n` .

Phaj? chang mjnh` la`mo^t du*a’ ich’ ky?,hu*o*ng? thu su* hanh phuc’ tre^n no^j~ buo^n` cua? ngu*o*j`khac’.Khj o*? be^n canh ngu*o*j` do’ mjnh` cam? tha^y’ hanh phuc va` mjnh` nghj~ ra(ng` ngu*o*j` di’ cung cam? tha^y’ nhu* va^y,nhu*ng vj` o*? be^n canh mjnh` ma` ngu*o*j` do’ da~ phaj? tu*` bo? ngu*o*j` tha^n ye^u nha^t’ .Phaj? chang mjnh` qua’ ich’ ky? khj chj? chie^m nguoi do cho rie^ng mjnh`.Tu*` khj o*? be^n canh mjnh` nguoi do da~ phai? khoc’ (die^u` ma` truoc kja hok bao jo*` xay? ra ).

O*? be^n canh nhu*ng mjnh` hok mang laj duoc cho ngu*o*j` do’ die^u` j may ma(n’ cA? ( vj`mjnh` la`du*a’ xuj xeo? bj sao qua? ta chie^u’ ma` huu ).Mjnh` hok muo^n’ ma^t’ nguoi` do’ nhu*ng cung~ hok muo^n’ ngu*o*j` do’ phaj? kho^? vj` mjnh,jo*`mjnh` bjk lam` sao da^y???

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s