Gia’ nhu*……

Anh bik hok


Hok bjk bao nhie^u la^`n em nhjn` le^n ba^`u tro*i` da^`y sao kia de^? uoc nguye^n
EM u*o*c’ rang chung’ ta se~ lun o*? maj~ be^n nhau

Em u*o*c’ rang em se~ maj~ la` ngu*o*i` lau nhu*ng~ giot nu*o*c’ m(at’ l(an tre^n ma’ cua? anh,se~ luo^n la` ngu*o*i` de^? anh chia se? nie^m` vui no^i~ buo^n`

Va` anh o*i die^`u u*o*c’ wan trong nha^t’ la` j anh co’ bjk?

“Em u*o*c’ ra(ng` anh se~ la` ngu*o*j` hanh phuc’ nha^t’ the^’ jan de^? en du*o*c la` ngu*o*j` hanh phuc’ thu*’ 2 sau anh”

… Anh o*j!….

Gia’ nhu* nhu*ng~ luc’ ngo^j` cung` anh tho*j` jan cu*’ keo’ dai` mai~

Gia’ nhu* em co’ the^? bu*o*c’ vao` ta^m ho^n` anh

Gia’ nhu* em co’ the^? ghj nho*’ mo^t cach’ ro~ rang` hjnh` anh? anh trong ta^m trj’

Gia’ nhu* em co’ the^? mo* ve^` anh ha(ng` de^m

Gia’ nhu* em bjk anh nghi~ j ve^` em

Gia’ nhu* ma` co’ anh o*? da^y

Gia’ nhi* anh la` kon ma(t’ be^n phai? con` em la` kon ma(t’ be^n traj’ thj` minh` se~ maj~ o*? be^n,cha(ng? con` kon ma(t’ thu*’ 3 nao` ca?

Gia’ nhu* the^’ jan la` mo^t buo^j? hoang` ho^n ,anh la` ma(t tro*j` va` em la` bie^n? ro^ng

Gia’ nhu* em chang? bao jo*` hoai` nghj ve^` ca^u chuye^n co^? tjch’,hoang` tu*? la^y’ vo*,co^ng chua’ la^y’ cho^ng`,se~ chj? co’ nhu*ng~ du*a’ tre? tho^j,da(t’ tay nhau wa canh’ dp^ng` co?no^j

Gia’ nhu* chung’ ta hie^u? nhie^u` ho*n nhu*ng~ die^u` chung’ ta bjk,ra(ng` moi dong` so^ng de^u` do^? ve^` mo^t bie^n? nhu*ng hok phaj? dong` so^ng nao` cung~ sa^u,can nhu* nhau

Va` anh o*i!Gia’ nhu* ma` em co’ the^? bie^n’ moj cam? xuc thanh` lo*j`,gia’ ma` em co; the^? gu*i? nhu*ng~ ye^u thu*o*ng vao` gio’

Gia’ nhu* ye^u thu*o*ng hok bao jo*` phai? la` ngon co? de^? vo^ tjnh` bj da^m~ nat’ du*o*j’ cha^n wa

Gia’ nhu* the^’ jan chi? co’ mo^t ngo^j nha` de^? chung’ ta co’ chung o^ cu*A? so^?,chung cu*a? dj va` chung mo^t maj’ nha`

Gia’ nhu* ma` anh bjk,co’ nhu*ng~ die^u` do*n jan? chang? the^? noj’ thanh` lo*j`

Gia’ nhu* ma` em chang? bao jo*` phai? nga^n` ngaj mo^j~ khj nhjn` vao` do^j ma(t’ cua? anh,hok phaj? da(n’ do nhu*ng~ die^u` j` vo^ tjnh`

Gia’ nhu* em hie^u? du*o*c die^u` jan? do*n sau nhu*ng~ tie^ng’ tho*? jai`,sau anh’ ma(t’,nu cu*o*j`,sau caj’ nhjn` xa xo^j,sau nhu*ng~ net’ tra^m` tu* tre^n gu*o*ng mat anhVa` mo^j~ khj nghi~ ve^` anh…..

Gia’ nhu* anh du*ng` bao jo*` nghj~ ra(ng` thi si~ bik lam` tho*….bo*j? vj` the^’ ma` ho mo* ra^t’ gioj?…

Gia’ nhu* anh du*ng` bao jo*` nghi~ ra(ng` nha` va(n bjk vik truye^n …bo*j? vj` the^’ ma` ho bja ra^t’ taj`…

Em co’ the^? la` thi si~,la` nha` va(n hay mo^t ngu*o*j` vie^t’ kjch,em co’ the^? to^ mau` le^n nhu*ng~ die^u` nho? nha(t nha^t’ cua? cuo^c so^ng’ nhu*ng du*o*`ng nhu* traj’ tjm em laj la` die^u` ma` chang? bao jo*` em co’ the^? vie^t’ thanh` lo*j`!


Do*n jan? va^y tho^j…! 
Em yeu anh!….

….Va` gia’ nhu* co’ mo^t su* doc ngu*o*c laj de^? du*ng` bao jo*` co’ mo^t da^’u cha^m’ sau ta^t’ ca? nhu*ng~ die^u` du*o*c vik ra tu*` nhu*ng~ no^j~ nie^m` vo^ han!


Em…!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s