I’M SAD T_T

Th4^t’ Z0ng….. 

 

D4u Kh0^?….

 
 
Ch4n’ N4n?………..
C0^ D0*n…………
 
 
 
 
 
T0*’ K0  B4o h Tjn 4^y’ Nu*a~

  

 

4^y’ K0  Hi3^u? j` V3^` T0*’ C4?

 

 

 

4^y’ L4m` T0*’ Bun` M4` 4^y’ D3^ch’ Bjk

T0*’ Ch4? L4` j` D0^j’ V0*j’ 4^y’ C4?

 

 

4^y’ K0 W4n T4m X3m T0*’ Nghj~ j`

4^y’ Nghj~ To*’ K0 D3^? Y’ D3^n’ Nhu*ng~ L0*j` 4^y’ N0i’ V3^` To*’

 

 

B0*j? Vj` T0*’ V4^n~ Cu*o*j`

Nhu*ng 4^y’ C0′ Bjk Khj T0*’ Ng0^j M0^t Mjnh` V4` Nh0*’ L4j

 

 

T0*’ D4~..

 

 

Kh0c’…

 

Th4^t Nhi3^u`…

 

 

4^Y’ l4` B4n Th4^n Cu4? T0*’ Nhu*ng 4^y’ L4j K0 Hi3^u? V3^` T0*’ dU`

Nhu*ng~ Di3^u` Nh0? Nh4(t Nh4^T’ .

 

 

B0n Mjnh` C0n` L4` B4n H4y K0 L4` Tuy` Thuo^c V4o` 4^Y’….

4^y’ C0′ Hj3^u? C4m? j4c’ Cu4 T0*’ Khj Bjk Chuy3^n Cu4? 4^y’

M4` L4i L4` D0 1 Ngu*o*j ` # N0j’ R4 Chu*’ K0 Ph4j? 4^y’

 

 

T0*’ Lu0^n L4` Ngu*o*j` Bjk Cu0^i’ Cung`… 

 

Tr0ng T4^t’ C4? Moj Chuy3^n…

 

 

T0*’ W4n T4^ m D3^n’ 4^y’ Nhu*ng Ngu*o*c L4j

4^y’ K0 H3^` W4n T4^m D3^n’ N~ cHUY3^N cU4? t0*’

 

4^Y’ h0*` Hu*ng~ V0*j’ Nhu*ng~ j` Lj3^n W4n D3^n’ T0*’

 

 

C0′ L3~…

4^y’ Nghj~ Nhu*ng~ j` M4` T0*’ Vjt’ R4 chi? L4` Ch0 Zuj

Chu*’ K0 Ph4j? Th4^t L0ng`

Nhu*ng 4^y’ D4^u C0′ Hj3^u?………….

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s